Startside

Her kan du følge arbeidet med å skaffe til vege frie, norske geodata fra offentlige kilder. Foreløpig er arbeidet fokusert på riks- og kommunegrenser.
 
 
Anbefalt leserekkefølge:
  1. Opprinnelige innsynsbegjæring
  2. Avslag fra kommunene, for eksempel avslaget fra Marker kommune. Disse er i stor grad like og basert på et rundskriv fra Statens kartverk.
  3. Klage til fylkesmannen. Disse er like og du kan lese klage til Marker kommune.
  4. Fylkesmannen sender saken til Miljøverndepartementet og Justisdepartementet for uttalelse. Brevene er likelydende og du kan lese brevet til Miljøverndepartementet.
  5. Justisdepartementet gir en tolkningsuttalelse og Miljøverndepartementet kommer med sine kommentarer. Tolkningsuttalelsen kan leses på regjeringen.no eller her, sammen med Miljøverndepartementets svar.
  6. Vi sender noen korte kommentarer til Fylkesmannen.
  7. Fylkesmannen gir et svar på vår klage, som er et delvis medhold, men uten at vi får grensene elektronisk.
  8. Vedtaket påklages til Sivilombudsmannen, som ber oss ta saken opp igjen med forvaltninga.
  9. Vi sender saken tilbake til Fylkesmannen.
Comments